Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Bronskopeend


Latijnse naam

Mareca falcata

Engelse naam

Falcated Duck

Alle kaarten

Voorlopige 2020/2021-2022/2023