Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Nonnetje


Latijnse naam

Mergellus albellus

Engelse naam

Smew

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde