Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Rode Wouw


Latijnse naam

Milvus milvus

Engelse naam

Red Kite

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde