111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Havik


Latijnse naam

Accipiter gentilis

Engelse naam

Northern Goshawk

Alle kaarten

Voorlopige 2020/2021-2022/2023