Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

hybride Canadese gans x Grauwe gans


Latijnse naam

Branta canadensis x Anser anser

Engelse naam

Canada Goose x Greylag Goose

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde