Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Aziatische Steenpatrijs


Latijnse naam

Alectoris chukar

Engelse naam

Chukar Partridge