Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Kwartel


Latijnse naam

Coturnix coturnix

Engelse naam

Common Quail

Alle kaarten

Broedzekerheid 2000-2002

broedzekerheid uit de vorige atlasperiode 2000-2002