Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Porseleinhoen


Latijnse naam

Porzana porzana

Engelse naam

Spotted Crake

Alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde