Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Ransuil


Latijnse naam

Asio otus

Engelse naam

Long-eared Owl

Alle kaarten

Voorlopige 2020/2021-2022/2023