Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Vale Gierzwaluw


Latijnse naam

Apus pallidus

Engelse naam

Pallid Swift

Alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde