Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Bonte Specht


Latijnse naam

Dendrocopos major

Engelse naam

Great Spotted Woodpecker

Alle kaarten

Voorlopige broedzekerheid 2020-2022

voorlopige broedzekerheid 2020-2022