111 Vogelatlas.be - De vogelatlas van Vlaanderen
Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Vlaanderen

Vogelatlas Vlaanderen

Grote Bonte Specht


Latijnse naam

Dendrocopos major

Engelse naam

Great Spotted Woodpecker

Alle kaarten

Voorlopige 2020/2021-2022/2023